Pracovníkov v poľnohospodárstve rýchlo ubúda


Poľnohospodárske družstvá a farmy veľmi ťažko hľadajú nových zamestnancov. Starší pracovníci pomaly odchádzajú do dôchodku a nájsť ich nástupcov je takmer nemožné. Táto situácia môže o pár rokov reálne ohroziť podnikanie v poľnohospodárstve. Už dnes je to obrovský problém. Ide totiž o prácu, ku ktorej musí mať človek vzťah, a nesmie mu vadiť, že zárobky nie sú príliš veľké.
Malé podniky sa snažia ísť cestou rodinných firiem. Sú to napríklad ovocné sady, kde na 35 hektároch rastú jablká, marhule, slivky, hrušky a iné ovocie.

skot

Obhospodarujú ich dve generácie jednej rodiny. Zriedkakedy majú viac ako jedného zamestnanca, viacerých by neuživili. Podľa odborníkov  situáciu v poľnohospodárstve komplikuje aj technika, ktorá samotnú prácu inak uľahčuje. Jej ovládanie totiž vyžaduje vysokú kvalifikáciu – a chýbajú ľudia, ktorí to vedia. Traktor už nemá vodiča, ale operátora. Sú to stroje plné elektroniky, ktorú nestačí nastaviť dopredu, vodič musí vedieť reagovať aj počas práce priamo v teréne.
Neustále sa píše o tom, že školy musia pripravovať odborníkov, ktorí sú v praxi reálne potrební. Absolventov poľnohospodárskych škôl však väčšinou stiahnu firmy, ktoré sa zaoberajú  predajom techniky. Do družstiev a na farmy potom nastupujú len jednotlivci.

kráva

Na celom Slovensku chýbajú včelári. V tomto odbore majú ľudia len obmedzené možnosti ako získať odborné vzdelanie. Chýbajú i záhradníci, ovocinári a chovatelia. Úplne novým odborom sa stalo chovateľstvo psov, ktoré môžete študovať napr. na Súkromnej strednej odbornej škole veterinárnej v Bratislave. Záujemcovia o štúdium jazdectva a chovu koní študujú na SOŠ v Ivanke pri Dunaji alebo v Liptovskom Mikuláši. Niektoré školy pripravujú pre svojich študentov zmluvy medzi rodinami a farmami, aby sa študenti učili s tým, že majú zaistené uplatnenie. To by mohlo záujem o poľnohospodárske odbory výrazne zvýšiť.