Kultúra ulice

Pri pohľade na historické centrum mesta nás očaria pamiatky, ktoré ostali po našich predkoch ako odkaz minulosti, ako odkaz ich vnímania krásy a funkčnosti zároveň.
 
Obdivujeme kumšt remeselníkov , ktorých práca vydržala stovky rokov. Mnohokrát to vnímame v kontraste k „rýchostavbám“ dneška. Neprežijú ani jednu jedinú generáciu- nie to celé storočia. Pri mnohých je to aj šťastie.

grafity
 
Aj dnešné niektoré stavby sú hodné zachovania pre iné generácie. Všetka česť ich autorom !
 
Obdivujeme aj obchodné centra- niektoré sú robené s vkusom a eleganciou, iné s nevkusom. Je vždy vecou miestneho hlavného architekta , ktoré stavby schváli. Podpisuje sa pod budúci obraz mesta. Mesta, ktoré zachováme do budúcnosti.
 
Kultúru ulice dotvárajú aj pouliční umelci.
 

  • STREET ART .

Mnoho štýlov  tzv."graffiti" už vstúpilo  či chceme ,či nie do našich životov. Používajú sa v reklame, dizajne interiérov, vytvárania tvorivých umeleckých projektov. Významní umelci nechceli voľakedy tento pouličný  fenomén  vôbec akceptovať. Avšak doba nás prinútila , aby sme  držali krok s pouličným  rozvojom kultúry na  našom globálnom trhu tovarov a služieb, sme  nútení rozpoznať a porozumieť aj tejto reči ulice.

pantomina

  • STREET DANCE

 Len málo ľudí vie, čo je skryté pod týmto naozaj starým a milým názvom Break dance. Koľko rôznych štýlov a umeleckých trendov tento grandiózny tanec absorboval. Dotvárajú obraz ulice a lákajú pohľady nielen mladej generácie ,ale veru veľakrát sa s údivom pri nich pristavia aj starší ľudia.

  •  STREET PANTOMIMA

ďalší fenomén veľkomiest už od pradávna. Reprezentuje ducha doby, v ktorej je vytvorený. 

  • STREET MUSIC

Dotvára kolorit mesta, jeho atmosféru. Vyludzuje v nás emóciu. Priaznivú, alebo nepriaznivú. Podľa kvality prevedenia. V čase sviatkoch dotvára tu správnu atmosféru ulice.

Ulice zanechali svoju stopu na všetkom okolo a na  každom, kto nimi prechádza . Rozvoj tejto kultúry však priamo závisí od nás. Či ju podporíme drobnou mincou končiacou vo futráli alebo v klobúku. Alebo potleskom, či úsmevom- ktoré nič nestoja.