Vyberte správneho fotografa

Bezpochybne je pri zdravom výbere dôležitý prístup a. Neraz sa stáva, že už pri prvom styku fotograf svojho zákazníka nepríjemným vystupovaním odradí. Či už pri osobnom alebo telefonickom kontakte svedčí o kvalite ochota odpovedať na otázky a byť konkrétny. Pri stretnutí by mal vytvárať príjemný dojem. Tu sa ukazuje aj zásadná dôležitosť výzoru. Pekne upravený a vhodne oblečený pán či pani je dobrým znakom.

fotograf

Komunikácia by teda mala prebiehať vždy s úsmevom a otvorenosťou.
Správny fotograf by mal mať tiež skúsenosti. Ak sa doteraz zaoberal fotením prírody, nebude pravdepodobne vhodným kandidátom pre vás. Fotenie akcií je totiž niečo celkom iné. Zrazu sa nejedná len o zachytenie jedného momentu, na ktorý sa chystáte aj pár hodín. Tu ide hlavne o pružnosť a šikovnosť. Množstvo prítomných ľudí spôsobuje stres a veľkú zodpovednosť. Zatiaľ čo pri fotení exteriéru sa zaoberá úpravou jednej fotografie dlhú dobu, tu je nevyhnutné byť rýchly, rozhodný a vedieť správne postupy.

Zo skúseností sa často hovorí, že by to mala byť minimálne dvojica.Jeden často nestíha a sám vytvára veľký chaos. Síce sa cena môže pohybovať vyššie, no stojí to za výsledok. Tá musí byť presne stanovená dopredu pre všetkých zákazníkov. Ak je od vás požadovaná nadštandardná cena, už nie je potrebné s vašej strany naďalej prejavovať záujem. Každý fotograf má kvalitnú techniku, a preto je vysoký rozdiel v cene neprijateľný.

focení

S tým súvisí aj meno. Ak nevystupuje pod žiadnym profesionálnym menom, nemá svoju stránku ani viditeľnú tvorbu, len s ťažkosťami sa predpokladá o kvalite. Preto je vždy potrebné overiť si človeka, ktorého služby budeme využívať. Často sa internete nájdu recenzie či konkrétne skúsenosti.
Z toho všetkého vyplýva, že nie vždy je dôležité, či je človek študovaný. Ak spĺňa všetky požiadavky a jeho tvorba je nášmu oku lahodiaca, tak prečo nie. Odborníci sa mnohokrát ukážu horšími ako samotní amatéri. Veď najdôležitejším je to, aby jeho práca bola zároveň aj jeho záľubou.