Všetko dôležité o Olympijských hrách

Olympijské hry. Snom každého športovca ale aj každého malého dieťaťa, ktoré sa venuje nejakému športu. Je to to najväčšie podujatie, na ktoré sa môže športovec dostať. Je pre to veľkou cťou každému, kto môže reprezentovať svoju krajinu. Olympijské hry sa konajú každé dva roky. Raz letné a raz zimné. To znamená, že zimné sú každé 4 roky aj letné každé 4 roky.

atletika

História olympijských hier siaha až do stredoveku. Konkrétne do roku 776 pred Kristom. Hry sa konali na Peloponéze v Olympii – od tohto mesta vznikol aj samotný názov – na počesť najvyššiemu bohovi Diovi. Staroveký autori pripisujú vznik hier Héraklovi alebo Pelopovi. Význam olympijských hier bol taký, že upevňoval jednotu Grékov. Tí boli rozdelení do rôznych kmeňov. Na hry boli pozývaní ľudia z celého Grécka a počas hier bol vyhlásený celonárodný mier.

Ako pretekári sa na Olympijské hry mohli zúčastniť iba slobodní občania gréckeho pôvodu – to znamená, že vylúčení boli cudzinci, otroci, ženy – pozerať sa na hry mohol ktokoľvek (okrem vydatých gréckych žien). Pre ženy sa v čase Olympijských hier konali samostatné preteky v behu pri Héraách. Účastníci museli byť v Olympii už mesiac pred začiatkom. V začiatkoch trvali iba jeden deň a pozostávali z behu. Neskôr sa začínalo za úsvitu slnka behom, neskôr boli zápasy, klasický a pästný. A päťboj – hod diskom, hod oštepom, beh, skok do diaľky a zápasenie. Až od 4 storočia sa začínali OH modernizovať a to tak, že pretekármi mohli byť len atléti. Neskôr sa do toho začalo montovať kresťanstvo, ktoré OH bralo ako pohanský sviatok a v roku 393-394 boli zakázané. V roku 426 boli zbúrané a zničené všetky budovy v Olympii.

olympiáda

Moderné OH vznikli v roku 1896 boli symbolicky zahájené v Grécku, v Aténach. Vďaka barónovi Pierre de Coubertinovi. Ten založil aj prvý Olympijský výbor. Na prvej Olympiáde boli súťažiaci z 13 krajín. O štyri roky sa konali v Paríži. Olympijské hry nezažili vždy len tie pekné chvíle -.