Nenechajme sa otráviť!


Čo sú to vlastne dusitany? Počúvame o nich v médiách, stretávame sa s nimi dennodenne. Nie vždy však musia byť pre náš organizmus na škodu.
Vo všeobecnosti ľudia denne spotrebujú 1,2- 3,0 mg dusitanov. Pritom sliny predstavujú 93%, zatiaľ čo potraviny predstavujú len malú časť z celkového príjmu dusitanov. Je to vďaka chemickej premene dusičnanov na dusitany vďaka baktériám, ktoré sa nachádzajú priamo v našich ústach. Dusitany sú prakticky prítomné v živých organizmoch ako takých. Nájdeme ich v mӓsových produktoch či v hotových mliečnych výrobkoch, v ovocí aj v zelenine. V potravinárstve slúžia ako aditíva. Sú teda neodmysliteľnou súčasťou našej stravy.

jablíčka

Používajú sa tiež aj ako konzervanty:
-Dusitan sodný, ktorý sa skrýva pod označením (E250), umožňuje výrobu mӓsových výrobkov s jedinečnými farbami.
-Dusitan draselný (E249), zase dodáva potravinám údenú chuť.
Dusitany sú však aj dôležitým indikátorom znečistenia vôd. Bolo zistené že krmivá a voda obsahujúca vyššie množstvá dusičnanov predstavujú jeden z najvӓčších zdrojov dusitanov u zvierat, ktoré sú určené na produkciu potravín. A tak sa vysoké koncentrácie dusitanov dostávajú priamo k nám. Pre kojencov predstavujú riziko ochorenia získanej methemoglobinémie, ktorá sa prejavuje dusením. Ku kojencom sa škodlivé dusitany dostávajú predovšetkým znečistenou pitnou vodou a preto odborníci vyzývajú podávať kojencom nezávadnú pitnú vodu.  Vyhláška ministerstva zdravotníctva SR povoľuje najvyššiu koncentráciu dusitanov v pitných vodách na hodnotu 0,1 mg na liter pitnej vody.

třešně

Najvӓčšie riziko predstavujú dusitany a dusičnany,  práve pre poľnohospodárstvo. Sú totiž súčasťou umelých ale aj prírodných hnojív a priemyselného odpadu. Niektoré priemyselné odpadové vody sú na dusitany veľmi bohaté. Hlavný zdroj dusitanov v povrchových vodách, je zvýšená koncentrácia amoniaku hlavne cez letné obdobie. A práve v tomto období čaká na strome aj nejedno krásne červené jabĺčko, na toho pravého, kto sa doňho zakusne. Mali by sme sa nebodaj báť ho zjesť? To rozhodne nie. Jediné čo môžeme spraviť je to, že jabĺčko dobre vyumývame v pitnej nezávadnej vode. A keď jabĺčka podávame deťom, je vhodné odstrániť šupku, pretože tá obsahuje údajne najviac dusitanov. A nezabúdajme jablko v ktorom je červík je zdravšie, ako to na pohľad krásne z obchodu.