Iná krajina, iná neverbálna komunikácia

Rozhodli ste sa vycestovať ďalej než je vám vlastné a ste na pochybách? Ako aj my, aj cudzie krajiny majú svoju kultúru a prichádza taktiež aj s rozdielnymi zvykmi. Niektoré vás možno zaskočia, iné zaujmú. Každopádne nikdy nie je na škodu tieto veci ako-tak ovládať, hlavne ak nechcete vyznieť vulgárne ešte pred otvorením úst.

dohoda

Gestá
Gestású rôzne a neštítime sa ich používať. U nás sa užívajú rôzne, ktoré pôsobia nevinne, no kultúra v cudzine je občas predsa inakšia. Tu sme si ich pár pripravili:
Znak OK-veľmi obľúbené aj v bežnej komunikácií na Slovensku, no v Austrálií, Grécku a Strednom Východe ide o znak zla.
Hýbanie hlavou áno-nie– V Bulharsku a Grécku sa táto neverbálna komunikácia užíva naopak. Takže ak chcete odpovedať áno, hlavou pokrúťte.
Palec hore– V Austrálii, v Grécku a v Stredom Východe sa vyvarujte užívaniu tohto gesta. Vykladá sa veľmi hanlivo.

Prekrížené prsty– Ak nechcete vyznieť vulgárne v častiach Vietnamu, dávajte pozor, ako manévrujete s prstami. Tam to totiž vulgárne naznačuje ženské genitálie. Hlavne ak na niekoho prsty namierite.
Gesto ,,poď sem”– nerobte to na Filipínach, tam sa tak privolávajú jedine psy.
Prekrížené nohy– . Vo Fínsku sa to berie ako znak arogancie. Taktiež neukazujte podrážky topánok, je to neslušné.
Rockové gesto– Vztýčenie palca a ukazováka neukazujte len tak niekomu v Španielsku, Grécku alebo Taliansku. Naznačujete tak človeku, že jeho polovička ho podvádza.

Objatie a bozky
Podanie rúk, objatie či bozk na privítanie. Každá krajina reaguje na veci odlišne a ak nechceme vyznieť neúctivo, je vždy dobré si o krajine naštudovať aj viac než pamiatky, históriu a jedlo.
Medzimenej kontaktné krajiny sa berie Anglicko, Nemecko, USA, Kanada, Austrália, Severná Európa či Portugalsko. Naopak krajiny, ako Španielsko, Irán, India, Francúzsko, Turecko, Grécko, Arábia a Taliansko, budú na vaše dotyky počas konverzácieúplne bežne akceptovať.

úspěch

Bozkávanie na tvár a objatie nám nie je cudzie. Radi vieme človeka uvítať malým bozkom na líce. Južná Európa a Turecko to praktizujú s veľkou obľubou. Je jedno či ide o cudziu alebo príbuznú osobu.
Francúzi, Švajčiari a Holanďania nemajú s týmto zvykom tiež problém. No bozkávanie prenechávajú na ženy, muži si podávajú ruky.
VUSA sa taktiež rozmohol trend “bozkávania naprázdno”, kedy ani tak nejde o kontakt, ako skôr o naznačenie.
V Anglicku na túto formu pozdravu nie sú zvyknutý, ako v iných častiach Európy.
V strednej Ázii sa tento spôsob berie, ako nevhodný. Najmä ak ide o muža a ženu. Akceptované to je pri rovnakom pohlaví, manželoch a rodine.