FED skúša nový program, ktorý je ďalšou verziou kvantitatívneho uvoľňovania

Takzvané stále repo zariadenie je vo svojich raných fázach diskusie. Rešpektovaní ekonómovia St. Louis Fed David Andolfatto a Jane Ihrig napísali o pláne dva dokumenty, ktoré by podľa nich mali zmierniť regulačné zaťaženie bánk, ktoré sa cítia nútené držať ultra bezpečné aktíva.

budova
 
V niektorých častiach je myšlienka vnímaná ako prirodzené rozšírenie súčasnej politiky Fedu. Iní si však myslia, že v podstate by to mohla byť prebalená forma kvantitatívneho uvoľňovania, a teda ďalšia iterácia desaťročného fúkania Fedu na finančných trhoch.
 
Táto myšlienka prichádza tak, že politickí činitelia centrálnych bánk hľadajú spôsoby, ako znížiť držbu dlhopisov na svojej súvahe bez toho, aby narušovali trhy.
 
 „Vďaka tomuto zariadeniu by sa banky mali cítiť pohodlne a mali by držať pokladnice, aby pomohli vyrovnať sa so stresovými scenármi namiesto rezerv,“ napísali Andolfatto a Ihrig v marci . „Dopyt po rezervách by v dôsledku toho výrazne poklesol. Veľké rezervy – a teda aj veľkosť súvahy Fedu – by v skutočnosti mohli byť oveľa bližšie k ich historickým úrovniam. “
 
V sledovaní pred niekoľkými týždňami duo napísalo, že prvý dokument „vytvoril značné množstvo diskusií medzi odborníkmi z priemyslu. Zdá sa, že mnohí ľudia s návrhom súhlasili, zatiaľ čo iní vyjadrili skepticizmus. “
 
Komentár predsedu Federálnej rady Jeromeho Powella v decembri, že program na zníženie súvahy bol na „autopilote“, prispel k zrúteniu trhu, ktoré trvalo štvrtý štvrťrok. Od októbra 2017 Fed umožnil, aby sa každý mesiac stanovila úroveň výnosov z Treasurys a hypotekárnych záložných listov, čo viedlo k zníženiu len o 500 miliárd dolárov.
 
Následný politický kontext Fedu, ktorý zahŕňal zámer ukončiť bilančnú bilanciu v septembri, naštartoval trh. Otázkou, kde úroveň dlhopisov a rezerv skončí v dlhodobom horizonte, však zostáva otázka.
 
Inštitúcia stálej repo facility by povzbudila banky, aby držali viac Treasurys a tým znížili dopyt po rezervách, ktoré sa po finančnej kríze zvýšili, keď veľké inštitúcie Wall Street čelili ochromujúcemu nedostatku likvidity. Kongres reagoval na krízu reformami, ktoré nariadili vyššie držanie bezpečných aktív. Kým Treasurys sú považované za bezpečné, nie sú tak tekuté v čase stresu.

měna
 
Fed by v ideálnom prípade rád uvítal nižšiu úroveň rezerv, pričom New York Fed požadoval od bánk približne 784 miliárd USD. Úroveň bankových rezerv vo Fedu dosiahla v polovici roka 2014 hodnotu takmer 2,8 bilióna USD a v súčasnosti dosahuje hodnotu 1,55 bilióna USD, čo je o 1,41 bilióna dolárov viac, než je požadovaná suma. Rezervy a aktíva dlhopisov sú na opačných stranách súvahy, a preto majú tendenciu pohybovať sa synchronizovane.
 
Podporovatelia vidia repo zariadenie ako relatívne bezrizikový spôsob, ako dať bankám uvoľňovací ventil v čase finančnej nepriepustnosti a zároveň poskytnúť aspoň tajnú formu QE.